info@banakkers.nl

 

 

 

 

 

 

 

  Louis Boumeester                         voorzitter

  Tjebbe Vleer                                  secretaris


  Fons van Nieuwenhuijze              penningmeester

 

  Simon Donkers                              bestuursadviseur

  René Konings                                 notulist

 

 

  Anny van de Brand   werkgroep Ruimtelijke Aspecten & Verkeer

  Ton Sips                     werkgroep Activiteiten voor Kinderen

  Frans van Ham          werkgroep Sociale & Maatschappelijke Sspecten       

  Louis Boumeester     werkgroep Activiteiten voor Volwassenen

  René Konings            werkgroep Ouderencontact