Sociale & Maatschappelijke Aspecten


Deze werkgroep houdt zich bezig met onderwerpen welke spelen rondom het sociaal/maatschappelijk domein. 

Samen met de professionals van de zorginstellingen en de ambtenaren van de
gemeente wordt op gezette tijden aandacht besteed aan problemen die zich voordoen in Etten-Leur. Gezamenlijk worden er naar oplossingen gezocht. 

In deze verschillende werkgroepen worden thema's als bijvoorbeeld: "Een tegen Eenzaamheid", "Samen leven in de wijk", "Armoedebestrijding" besproken en gezocht wordt om activiteiten te organiseren welke voor bewoners in onze wijk of Etten-Leur interessant zijn om deel te nemen.

De werkgroep telt 5 vrijwilligers.

De contactpersonen zijn :

Frans van Ham                  voorzitter
Tjebbe Vleer                     secretaris

contactmailadres: wgsc@banakkers.nl.